Birimlerimiz

Başkanlığımız birimlerinin iş ve işlemleri.

Gemi ve Kıyı Yapıları Denetim Servisi

 1. Tonilato İşlemleri
 2. Ön Sörvey İşlemleri
 3. Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi  (MSM) Düzenlenmesi
 4. Gemi ve su araçları için İnşa veya Tadilat İzin İşlemleri
 5. İnşa ve ya Tadilat İzin Belgesi almış gemilerin periyodik kontrollerinin yapılması
 6. Özel Tekne Ölçüm İşlemleri
 7. Türk Limanlarına Uğrak Yapan Yabancı Bayraklı Gemilere Liman Devleti Kontrolü Yapmak
 8. Deniz Kazalarını İnceleme Komisyonu (DEKİK) Kaza Raporu Hazırlamak
 9. 2581 Sayılı Teşvik Kanunu İşlemlerini Yapmak.
 10. Gemi ve deniz araçlarında bulundurulacak Can kurtarma salları, Can kurtarma Filikaları veya Can Kurtarma Donanımları ile Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları için Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetki Belgesinin verilmesi.   
 11. Gezi Tekneleri İçin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yapmak.   
 12. İç Suya Elverişlilik Belgesi düzenlemek
 13. Uluslararası Sözleşme Kuralları Gereğince, Liman Tesislerine, Uluslararası Liman Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Denetimler Yapmak, Eksikliklerini Tamamlatmak, Rapor Tutmak, Tüm Bu İşlemlere Ait Belgeleri Düzenleyerek İlgili Yerlerle Yazışmak.(İstanbul Gemi Sürvey Kurulu Başkanlığı koordinesinde.)
 14. Ölçüm Gerektirmeyen Tonilato Belgesi İşlemleri
 15. 2581 Kapsamı,  Gemi /Deniz Araçları İle İlgili Muafiyet Bildirimlerinin ilgili Yerlere Yapılması.
 16. Gemi ve su araçlarına ait Plan, buklet ve dokümanların onaylanması
 17. Yurt Dışına Çıkacak Türk Bayraklı Ticari Gemilere Program Dışı Sörvey Yapmak.
 18. Bayrak Devleti Adına Yetkilendirilmiş Kuruluşlara Yetki Devri Verilmesi İşlemleri
 19. Gemi Teçhizatı Yönetmeliği kapsamına giren gemi teçhizatlarının piyasa denetimi ve gözetimi
 20. Hat İzni Verme İşlemleri İçin Durum Raporu Hazırlamak.
 21. Ulusal Sefer Yapan Ticaret Gemilerinin Başlangıç Sörveylerini Yapmak
 22. Ulusal Sefer Yapan Ticaret Gemilerinin Yıllık/Ara Sörveylerini Yapmak
 23. İnşa Halindeki Gemi /Deniz Araçlarının Geçici Tescili
 24. Türk Bayraklı Gemi / Deniz Araçları nın Terkin İşlemi için Durum Rapor Hazırlamak ve Teknik Kütük Kayıtlarını Kapatmak.
 25. Kıyı Yapıları İşlemleri
 26. Deniz Kirliliği/Petrol ve Zararlı Maddelerle Mücadele
 27. Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) Düzenleme

*** Uluslar arası sefer yapan 400 GT’dan büyük balık avlama gemileri ve uluslar arası sefer yapan diğer ticaret gemileri ile Kabotaj ve 100 mille sınırlı liman seferi bölgesinde çalılan Ro/Ro yük, Ro/Ro yolcu, feribot, yolcu gemisi, tankerlerin ve özel maksatlı gemilerin belgelerine yönelik sörvey hizmetleri ile belgelendirme işlemleri İstanbul Gemi Sürvey Kurulu Başkanlığı’nca yürütülecektir.***

Gemi Hareket İşlemleri Servisi

 1. Ordino İşlemleri
 2. Liman Çıkış Belgesi (LÇB) işlemleri
 3. ÖTV’siz yakıt işlemleri
 4. Seyir izin belgesi (transitlog)
 5. İdari Yaptırım Kararları
 6. Deniz Kazaları Bildirimi/Tahkikatı
 7. Dalış izinlerinin verilmesi işlemi
 8. Batık, Gemi/Deniz Aracı Söküm İzni Verilmesi
 9. Gümrük Denetimine Tabi Gemilere Hizmet Verecek Deniz Araçlarına Mahsus Hizmet İzin Belgesi Düzenleme İşleme
 10. Gemi Jurnali (Güverte, Makine, Telsiz) Onaylanması
 11. Özel Gemiadamı yetiştirme kurslarının denetimi faaliyetleri

Gemi Sicil Servisi

 1. Mal Varlığı Araştırması, Bilgi İsteme
 2. Bayrak şahadetnamesi
 3. Gemi sicil bilgilerinde değişiklik
 4. Gemi Sicil Tescil İşlemleri
 5. Gemi Sicil Satış İşlemleri
 6. Gemi takyidat işlemleri (ipotek, haciz vb…)
 7. Gemilerin Terkini
 8. İnşa halindeki gemilerin Tescil İşlemleri
 9. İnşa halindeki gemilerin terkin işlemleri
 10. İsim onayının alınması
 11. Mahkeme ve icra yolu ile satın alınan gemilerin tescili
 12. Nakil işlemi nedeniyle tescil
 13. Bağlama Kütüğü kayıt bilgilerinde değişiklik
 14. Bağlama kütüğü ruhsatname vizesi
 15. Bağlama kütüğüne kayıt
 16. Bağlama kütüğüne kayıtlı Deniz taşıtları alım satımı
 17. Bağlama kütüğünde kayıtlı gemilerin haciz işlemleri
 18. Bağlama kütüğüne kayıtlı gemilerin terkin işlemi
 19. Bağlama kütüğüne kayıtlı gemilerin nakil işlemleri
 20. Bağlama kütüğüne kayıtlı gemilerin isim onay işlemleri

Gemiadamları İşlemleri Servisi

 1. ADB Yeterlik Belgeleri İşlemleri
 2. İlk Defa GAC / PVC Yeterlik Belgesi Düzenlenmesi
 3. İlk  GAC / PVC Yeterlik Belgelerinin Düzenlenmesi (KOD Girişli)
 4. KMT İşlemleri
 5. Mevcut GAC / PVC Belge yenileme.
 6. Mevcut GAC / PVC Belge yenileme.
 7. İç Su Aracı Sürücü Yeterlik Belgesi Düzenleme
 8. Aday Dalgıç, Balıkadam Belgeleri
 9. Profesyonel sualtı adamları işlemleri
 10. GMDSS İşlemleri
 11. GOSS işlemleri

Gallery Icon

Gallery Icon

Gallery Icon

Gallery Icon

Gallery Icon